General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararasi Ilişkiler, Uluslararası Ilişkiler
Research Areas: International Relations

Metrics

Publication

5

Project

1
UN Sustainable Development Goals