TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMINDA TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIN RAPORLANMASI VE TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIN BANKALARIN AKTİF-PASİF YÖNETİMİ VE RİSK YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ UYGULAMALARI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Approval Date: 2016

Student: MURAT YALVAÇ

Co-Consultant: BANU DİNCER, VOLKAN DEMİR