Uluslararası Hukukta özel askeri şirketler: Kuvvet kullanma tekeli ve Birleşik Devletlerin yakın tarihli askeri harekatlarındaki uygulamaları ışığında özel askeri yüklenicilerin Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukundaki statüsü


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku, Turkey

Approval Date: 2014

Student: BLEDA R. KURTDARCAN

Supervisor: AKİF EMRE ÖKTEM