Bir altkültür olarak grafiti & sokak sanatının hakim kültürle iletişimi: Atina örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema, Turkey

Approval Date: 2018

Student: HANDE ARAL

Consultant: ÖNDER MURAD ÖZDEMİR