İktidarın görsel repertuarı: Lider kültünün inşasında Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları (1912-1951)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: İDİL ÇETİN

Consultant: HÜSEYİN ÖZGÜR ADADAĞ