Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Spınoza’s Theory of Language: From Critique to Practice

Kilikya Felsefe Dergisi, vol.2021, no.2, pp.16-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Ataç ve Düşünme Uğraşı

Aç Yazı, vol.1, no.3, pp.45-57, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Marx and Philosophy as Immanent Critique

Lapsus – Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.4, pp.69-76, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spinoza’da Dil, Sözcükler Ve Beden

55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 27 October 2019, pp.246

Judéité sépharade comme une expérience linguistique

Congist’19 - II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - Şehrin Dili -, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, pp.93

Books & Book Chapters

Les Langues De Spinoza, Les Langues Des Juifs Et La « Langue Juive »

in: Philosophical Remarks on City And Right to the City, Murat Ertan Kardeş,Özgüç Güven, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.95-113, 2021

Felsefenin Kaynağı ve Nesnesi Olarak Kültür Üzerine Bir Deneme

in: Hikmetin İzinde. Kenan Gürsoy’a Armağan, Fulya Bayraktar, Editor, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, pp.95-103, 2016

Spinoza'nın İbn Meymun Eleştirisi: Kutsal Kitap, Tefsir ve Akıl

in: Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, Murat Demirkol,Muhammed Enes Kala, Editor, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.574-586, 2014

Ölümü Değil, Hayatı Düşünmek: Spinoza’nın Ölümü Kavrayışına İlişkin Bir Taslak

in: Sanat ve Arzu Seminerleri 2010, Aras Özgün, Yahya M. Madra, Ayşe Orhun Gültekin, Editor, Norgunk Yayıncılık, İstanbul, pp.80-97, 2010

Spinoza’nın Kutsal Kitap Tefsir Kuramı

in: Spinoza Günleri: Teolojik Politik İnceleme Etrafında, AKAL CEMAL BÂLİ, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.75-103, 2009