Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Université de Caen, Sciences Economiques Générales, France

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Universite Lille 1, Espace Europeen Economique Et Social , France

 • 1984 - 1989 Undergraduate

  Marmara University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Les effets redistributifs intragénérationnels des retraites en Turquie avant et apres la reforme de 1999 (1999 Reformu Öncesi ve Sonrasında Türkiye'de Emekliliğin Nesiller İçinde Yeniden Gelir Dağıtıcı Etkileri) Sustainable Development

  Université De Caen, Sciences Economiques Générales

 • 1997 Postgraduate

  Mobilite internationale du capital (Uluslararası Sermaye Hareketliliği)

  Universite Lille 1, Espace Europeen Economique Et Social

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced French