Eğitim Bilgileri

Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye 2006 - 2009
Yüksek Lisans, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Tv Ve Sinema (Yl) (Tezli), Türkiye 2004 - 2006
Lisans, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye 1997 - 2003

Yaptığı Tezler

Doktora, Türkiye'de medya sektöründe uluslararası şirket birleşmeleri, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Yüksek Lisans, La presse magazine dans les groupes de médias et dans les médias indépendants en Turquie, Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Tv Ve Sinema (Yl) (Tezli), 2006

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, 2014 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, 2004 - 2014

Akademik İdari Deneyim

Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 2014 - 2018

Yönetilen Tezler

Sözeri Özdal C., ALTERNATİF AKTİVİST MEDYA YAKLAŞIMIYLA BELGESELİN YENİDEN DOLAYIMI, Yüksek Lisans, Ö.KAHVECİ(Öğrenci), 2023
Sözeri Özdal C., Commodification of club cultures and DJ's creative and cultural labour: Istanbul as Türkiye's nightlife capital, Yüksek Lisans, Ş.DOLANBAY(Öğrenci), 2023
Sözeri Özdal C., Alternatif medya yaklaşımıyla Kürtçe dijital kültür-sanat dergiciliği, Yüksek Lisans, L.ÖZKAPLAN(Öğrenci), 2022
Sözeri Özdal C., Sendika dergilerinde özelleştirme gündemi: Petrol-İş ve Tek Gıda-İş örnekleri, Yüksek Lisans, G.KUAS(Öğrenci), 2022
Sözeri Özdal C., Alternatif medya yaklaşımıyla dayanışma ağları, Yüksek Lisans, D.SU(Öğrenci), 2021
Sözeri Özdal C., Korku ile ütopya arasında: Medyada küresel iklim hareketi ve termik santral karşıtı hareketin çerçevelenmesi, Yüksek Lisans, İ.KAFALI(Öğrenci), 2021
SÖZERİ C., Dijital Dünyada şiddetin yeniden üretimi, Yüksek Lisans, N.NUYAN(Öğrenci), 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Sözeri Özdal C., AB Destekli Diğer Projeler, Monitoring media pluralism in the digital era : application of the Media Pluralism Monitor 2020 in the European Union, Albania and Turkey in the years 2018-2019. Country report : Turkey, 2020 - 2021
Sözeri Özdal C., AB Destekli Diğer Projeler, Monitoring media pluralism in Europe : application of the Media Pluralism Monitor 2017 in the European Union, FYROM, Serbia & Turkey : country report : Turkey, 2017 - 2018
SÖZERİ ÖZDAL C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TÜRKİYE’DE GAZETECİLİĞİN DURUMU VE DEĞİŞEN GAZETECİLİK PRATİKLERİ, 2015 - 2018
Sözeri Özdal C., AB Destekli Diğer Projeler, Media pluralism monitor 2016Monitoring risks for media pluralism in the EU and beyond : country report : Turkey, 2016 - 2017

Metrikler