Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Türkiye 2019 - 2021
Yüksek Lisans, Institut National Ploytechnique de Grenoble, Grenoble INP, Génie Industriel, Fransa 2018 - 2019
Lisans, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Türkiye 2014 - 2018

Yabancı Diller

Fransızca, C1 İleri
İngilizce, C1 İleri

Araştırma Alanları

Endüstri Mühendisliği

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, 2020 - Devam Ediyor

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metrikler