Education Information

Education Information

  • 1995 - 2000 Doctorate

    Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

  • 1992 - 1995 Postgraduate

    Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyasal Bölümü, Turkey

  • 1988 - 1992 Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced French