Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AVRUPA’DAKİ MİKRO DEVLETLER VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN KONUMLARI

Dönüşen Uluslararası SistemdeDevletlerin Dünyası, Ankara, Turkey, 14 - 15 October 2018

AVRUPA’DAKİ MİKRO DEVLETLER VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN KONUMLARI

Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, Turkey, 15 - 16 October 2018

Multilateral diplomacy and cooperation among the Turkic Speaking States

TÜRK KONSEYİGENÇ DİPLOMATLARBEŞİNCİ ORTAK EĞİTİM PROGRAMI25 Haziran-7 Temmuz 2018, TÜRKİYE, Ankara, Turkey, 25 June - 07 July 2018

Turk Foreign Policy and Diplomacy in the Recent Time

The Institute of Turkic Studies Spring Seminars Completed, İstanbul, Turkey, 20 April 2018

21. Yüzyıl’da Türkiye Ermenistan İlişkilerinin Türk Dış Politikasına Etkisi

Marmara Üniversitesi ULUSLARARASI SEMPOZYUM 100. YILINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI, ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME, İstanbul, Turkey, 14 May 2015

Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası ve Bölgesel Dengelere Etkisi (2003-2013)

Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış’’ Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 17 November 2013

XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun Uluslararası Sistemin Başat Aktörleriyle İlişkilerinde Balkanlar’ın Önemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir, Turkey, 10 October 2013

XXI. Yüzyılda Türkiye - Azerbaycan İlişkilerinde Dönüm Noktaları

International Caucasia Congress Program, Kocaeli, Turkey, 26 April 2012

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

15

Thesis Advisory

14
UN Sustainable Development Goals