Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyeti Öğreten Başöğretmen Atatürk ve Eğitim Politikaları

Tevfik Fikret'i Anıyoruz, İstanbul, Turkey, 22 December 2023

Başöğretmen Atatürk ve Cumhuriyet

Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Eğitim Öğretim, Kastamonu, Turkey, 24 November 2023

Atatürk’ün Dış Politikasında İlkeler Hedefler ve Uygulamalar

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 100. Yılında Cumhuriyet, Erzurum, Turkey, 19 - 21 October 2023

Lider Diplomasisi Bağlamında Türk-Rus İlişkileri: İki Devlet, İki Dönem, Dört Lider

VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası, Ankara, Turkey, 12 - 13 October 2023, pp.80-81

Türkiye'nin Ortadoğu'da Arabuluculuk Faaliyetleri: Değişim ve Süreklilik

VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası, Ankara, Turkey, 12 - 13 October 2023, pp.60-62

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Atatürk ve Kadın"

Cumhuriyet'in 100. Yılında Atatürk ve Kadın, İstanbul, Turkey, 23 March 2023

Osmanlı'dan Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne Dış Politikada Lider Faktörü: Mustafa Kemal Atatürk

I. Uluslararası Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Kongresi: Osmanlı'dan Cumhuriyete Türk Diplomasisine Yön Verenler Komitesi, Konya, Turkey, 20 - 22 October 2022

BALKAN TÜRKLERİ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI

BALKANLARIN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ, İzmir, Turkey, 01 October 2021

AVRUPA’DAKİ MİKRO DEVLETLER VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN KONUMLARI

Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, Turkey, 15 - 16 October 2018

AVRUPA’DAKİ MİKRO DEVLETLER VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN KONUMLARI

Dönüşen Uluslararası SistemdeDevletlerin Dünyası, Ankara, Turkey, 14 - 15 October 2018

Multilateral diplomacy and cooperation among the Turkic Speaking States

TÜRK KONSEYİGENÇ DİPLOMATLARBEŞİNCİ ORTAK EĞİTİM PROGRAMI25 Haziran-7 Temmuz 2018, TÜRKİYE, Ankara, Turkey, 25 June - 07 July 2018

Turk Foreign Policy and Diplomacy in the Recent Time

The Institute of Turkic Studies Spring Seminars Completed, İstanbul, Turkey, 20 April 2018

21. Yüzyıl’da Türkiye Ermenistan İlişkilerinin Türk Dış Politikasına Etkisi

Marmara Üniversitesi ULUSLARARASI SEMPOZYUM 100. YILINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI, ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME, İstanbul, Turkey, 14 May 2015

Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası ve Bölgesel Dengelere Etkisi (2003-2013)

Hazar’dan Karadeniz’e Stratejik Bakış’’ Uluslararası Sempozyum, İstanbul, Turkey, 17 November 2013

XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun Uluslararası Sistemin Başat Aktörleriyle İlişkilerinde Balkanlar’ın Önemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir, Turkey, 10 October 2013

XXI. Yüzyılda Türkiye - Azerbaycan İlişkilerinde Dönüm Noktaları

International Caucasia Congress Program, Kocaeli, Turkey, 26 April 2012

Books & Book Chapters

Turkey’s Mediation Initiatives in the Middle East: Continuity and Change

in: Metamorphosis of Turkish Foreign Policy in the 21st Century: Opportunities and Challenges Kindle Edition, NERGİZ ÖZKURAL KÖROĞLU,HAMOON KHELGHAT-DOOST, H. BURÇ AKA, Editor, Lexington Books, London, pp.123-143, 2023

Osmanlı'dan Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne Dış Politikada Lider Faktörü: Mustafa Kemal Atatürk

in: Türk Diplomasisine Yön Verenler Cumhuriyet Dönemi, Yakup Kaya-Ahmet Dönmez, Editor, NEU PRESS, Konya, pp.3-28, 2023

Şaman ve Türk Dünyası

Baglam Yayınları, İstanbul, 2018

XX. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,

in: 20. XX. YÜZYILDA TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ, FARUK SÖNMEZOĞLU, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.877-914, 2016

Türkiye'nin Güney Kafkasya Politikaları ve Bölgesel Dengeler Açısından Önemi 2003-2013

in: Hazar'dan Karadeniz'e Stratejik Bakış, Okan Yeşilot, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.100-125, 2014

XXI. Yüzyılda Geçmiş ve Gelecek Açmazındaki Türkiye Güney Kafkasya İlişkileri

in: XXI Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu-Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.745-778, 2012

Liderlerin Türk Dış Politikasına Bakışları, Yönetme Şekilleri ve Öncelikleri

in: 21. Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, Hasret Çomak, Editor, UMUTTEPE, Kocaeli, pp.57-78, 2010

Çatışma Bölgesi Olarak Kafkasya-En Önemli Çatışma Noktaları ve Çözüm Önerileri, Kafkasya’da Beklentiler ve Olanaklar

in: Bölgesel Güç ve Garanti Etkeni Olarak Türkiye’nin Rolü, Kollektif, Editor, Konrad Yayınları, Ankara, pp.20-45, 2008

Dış Politikada Lider ve Türkiye

in: Türk Dış Politikasında Liderler, Ali Faik Demir, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.11-25, 2007

Türkiye’nin Güney Kafkasya’ya Yönelik Dış Politikasını Oluşturmasında Rol Oynayan Unsurlar

in: Beş Deniz Havzasında Türkiye, Mustafa Aydın,Çagrı Erhan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.103-133, 2006

AB’nin Güney Kafkasya Politikaları

in: Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Beril Dedeoğlu, Editor, Boyut, İstanbul, pp.363-397, 2003

"Orta Asya Cumhuriyetlerinde İslam ve Etnisite"

in: Orta Asya'nın Sosyo-Kültürel Sorunları:Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite, Ertan EFEGİL, Pınar AKÇALI, Editor, Gündoğan, İstanbul, pp.101-129, 2003

Jeopolitiğe Günümüzden Bir Bakış

in: Uluslararası Politikada Yeni Alanlar Bakışlar, Faruk Sönmezoğlu, Editor, Der, İstanbul, pp.287-306, 1998

“Fırat Dicle Havzasında Türkiye’nin Su Politikası”

in: Değişen Dünya ve Türkiye, Faruk Sönmezoğlu, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.267-286, 1997

SSCB'nin Dağılmasından Sonta Türkiye-Azerbaycan İlişkileri

in: Değişen Dünya ve Türkiye, Faruk Sönmezoğlu, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.221-248, 1995

Metrics

Publication

40

Thesis Advisory

14
UN Sustainable Development Goals