Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arne Næss’in Derin Ekoloji Anlayışının Fenomenoloji Geleneği ile İlişkisi

INCSOS 8th International Congress on Social Sciences, Tekirdağ, Turkey, 22 October 2022

Book presentation: De la politiuque de singularité à l'éthique de générosité

Sive Natura. International Center for Spinozian Studies: Book Presentation, Bolonya, Italy, 26 May 2022

Spinoza Düşüncesi ve Psikiyatri

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen 24. Klinik Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 06 June 2021

"Spinoza: Apprendre à vivre en paix"

Spinoza de cœur et d’esprit, Paris, France, 03 June 2021

“Degrees of Animation in Spinoza’s Thought and the Moral Status of Non-human Animals”

Seminaries Post-doctorales du Centre de Recherhe de Philosophie à l’Université Libre de Bruxelles, Brüksel, Belgium, 04 May 2019

Spinoza et Sartre : une composition dynamique des singularités

Seminaire de Spinoza à la Sorbonne-2018, Paris, France, 15 February 2018

“Active Peace and the Strength of Character: A Non-contractarian Approach to Spinoza”,

VIII. Braga Meetings On Ethics and Political Philosophy, Braga, Portugal, 08 June 2017, pp.15

Kenan Gürsoy Düşüncesinde Dil ve Öteki’yle Karşılaşma Üzerine

Hikmetin İzinde, Kenan Gürsoy Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 07 January 2017

Spinoza’da Etik Siyaset İlişkisi Üzerine

Spinoza Günleri. Teolojik-Politik İnceleme Etrafında, İstanbul, Turkey, 14 November 2008

Books & Book Chapters

Varlık ve Hiçlik

Ithaki Yayınları, İstanbul, 2021

Les académiques pour la paix en Turquie

in: La liberté académique. Enjeux et menaces, Vanessa Frangville, Aude Merlin, Jihane Sfeir, Pierre-Etienne Vandamme, Editor, Editions de l'université de Bruxelles, Brüksel, pp.107-121, 2021

"Arne Næss’in İlişkisel Ontoloji Anlayışı ve Derin Ekoloji Hareketi"

in: Natüralizm ya da Yitirirken Doğayı Hatırlamak, Eylem CANASLAN, Cemal Bâli AKAL, Editor, DOST Kitabevi, Ankara, pp.359-380, 2021

Kötü Karşılaşmalar. Kriz, ölüm, soy tükenmesi ve bildiğimiz Dünya’nın sonu

in: Kayalar ve Rüzgârlar, Mikroplar ve Kelimeler. Kerem Ozan Bayraktar, Kevser Güler, Editor, Sanatorium Yayınları, İstanbul, pp.14-22, 2019

Kenan Gürsoy Düşüncesinde Dil ve Öteki’yle Karşılaşma Üzerine

in: Hikmetin İzinde, Kenan Gürsoy’a Armağan, Fulya Bayraktar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.205-211, 2016

Spinoza’da Fortitudo ve Barış Üzerine

in: Spinoza ile Karşılaşmalar, Güçlü Ateşoğlu, Eylem Canaslan, Editor, Ayrıntı, İstanbul, pp.149-162, 2015

Varlık ve Hiçlik'ten Diyalektik Aklın Eleştirisi’ne Sartre Düşüncesinde Çoğulluğun Kuruluşu ve Praksis

in: Jean-Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak Sartre’ın Geç Dönem Düşüncesi Üzerine, Zeynep Direk,Gaye Çankaya Eksen, Editor, Metis Yayınları, İstanbul, pp.39-65, 2010

Giriş

in: Jean-Paul Sartre: Tarihin Sorumluluğunu Almak Sartre’ın Geç Dönem Düşüncesi Üzerine, Zeynep Direk,Gaye Çankaya Eksen, Editor, Metis Yayınları, İstanbul, pp.9-15, 2010

Metrics

Publication

27

Project

2