Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ankara University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  İflasta alacaklar toplanmasının yetkileri

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1998 Postgraduate

  İş mahkemeleri ve iş mahkemelerinde yargılama usulü

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced German