Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali

Bankacılar , no.59, pp.84-105, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Konkordato Mühleti Verilmesinin Alacaklılara Etkisi

MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI II, Lexpera Seminer, 21 Haziran 2019 (Editör: Muhammet ÖZEKES), Turkey, 21 June 2019, pp.15-42

Yeni Konkordato Düzenlemesine İlişkin Bazı Tespitler

7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler Lexpera Seminer, İstanbul 4 Mayıs 2018 (Editör: Muhammet ÖZEKES), Turkey, 04 May 2018, pp.137-142

Books & Book Chapters

Borçlunun Alacaklıları Zarara Uğratma Amacıyla Hareket Ettiği Hâllerde Konkordato Mühletinin Kaldırılması

in: Prof. Dr. Selçuk Öztek'e Armağan, , Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1183-1208, 2022

§5. Usûl İşlemleri, §8. Medenî Usûl Hukukuna Hakim Olan İlkeler, §15. Deliller (Senet ve Yemin)

in: Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez,Prof. Dr. Muhammet Özekes,Prof. Dr. Mine Akkan,Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz, Editor, On İki Levha, İstanbul, 2017

Muamele Merkezinin Değiştirilmesinin İflasın Ertelenmesi Talebini İnceleyen Mahkemenin Yetkisine Etkisi

in: Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan, Emel Hanağası,Mustafa Göksu, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.867-887, 2014

Delillerin İbrazı

in: Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı X, 1-2 Ekim 2012 İzmir, Türkiye Barolar Birliği, Editor, Türkiye Adalet Akademisi, İzmir, pp.348-376, 2012

Alman Hukukunda Verilmiş Bazı Mahkeme Kararları Işığında Gizli Yargılama Kavramına Genel Bir Bakış

in: Halûk Konuralp Anısına Armağan, , Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.223-240, 2009

Tarafların Ehliyeti, Dava Arkadaşlığı, Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale

in: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2008

İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8. Maddesinin 3. Fıkrası Üzerine Bir İnceleme

in: Prof. Dr. Ergun Önen'e Armağan, Marmara Üniversitesi, Editor, Alkım Yayıncılık, İstanbul, pp.181-190, 2003

Metrics

Publication

26

Thesis Advisory

5