Education Information

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Çeviribilimde çevirilemezlik: Çevirilemezlik kavramının çoklu durum çalışmalarında görünürlüğü

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2012 Postgraduate

  Türkçeden İngilizceye edat çevirileri esnasında alınan çeviri kararları

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English