Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Komisyonu, “Spor Hukukunda Güncel Sorunlar” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 November 2008, pp.46-89

Tek Taraflı (Asimetrik) Yetki Anlaşması ile Türk Mahkemelerinin Yetkisi Tesis Edilebilir mi?

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 April 2018, pp.335-359

Doğrudan Uygulanan Kurallar

Çankaya Üniversitesi 10.Yılında MÖHUK Sempozyumu, Ankara, Turkey, 07 December 2017, pp.48-83

CAS ile İlgili Güncel Gelişmeler

Doğuş Üniversitesi Sporda Güncel Gelişmeler Paneli ve Türker Arslan’a Saygı Günü, İstanbul, Turkey, 01 December 2016

Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk XII Milletlerarası Tahkim Semineri

MİLLETLERARASI TİCARET ODASI TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ, Ankara, Turkey, 27 December 2014 - 27 December 2015, pp.19-44

Tahkim Anlaşması ile İlgili İptal Sebepleri

XI. Milletlerarası Tahkim Semineri, Ankara, Turkey, 14 April 2014

Türk ve Çin Milletlerarası Özel Hukuk Sistemlerinde Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler

İpek Yolu Canlanıyor: Türk-Çin Hukuk Zirvesi, İstanbul, Turkey, 12 June 2012, pp.195-216

Son Değişiklikler Işığında Türkiye’deki Sportif İhtilaflar Bakımından CAS’ın Yargı Yetkisi ve CAS’a Başvuru Olanakları

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Spor Hukuku Komisyonu, “Spor Hukukunda Güncel Sorunlar II” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 January 2010, pp.131-146

Spor Yargısı ve Özerklik

Sporda Özerklik, Sporun ve Spor Hukukunun En Yaşamsal Konusu Hakkında Sunum ve Tartışmalar, İstanbul, Turkey, 16 May 2009, pp.188-219

Elektronik Sözleşmelerin Kuruluşuna İlişkin Sorunlar

Türkiye II. Bilişim Hukuku Sempozyumu Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 28 May 2004, pp.315-325

Books & Book Chapters

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU’NDAKİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SPOR TAHKİM KURULLARI

in: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun Çeşitli Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirilmesi, Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL, Editor, Legal Yayıncılık, İstanbul, pp.95-122, 2022

Doğrudan Uygulanan Kuralların Milletlerarası Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk Üzerindeki Etkileri

in: Tahkim ve Uygulanacak Hukuk, Akıncı, Ziya; Demirkol, Berk, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.223-267, 2021

Tahkim Anlaşmasının Dürüstlük Kuralı Çerçevesinde Üçüncü Kişilere Teşmili

in: Tahkim Anlaşması, Hatice KOCASAKAL/Süheyla Balkar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.25-67, 2020

TFF Tahkim Kurulu: QUO Vadis (Nereye)?

in: Prof.Dr.Haluk Burcuoğlu'na Armağan, , Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1445-1485, 2020

Doğrudan Uygulanan Kurallar

in: 10. Yılında MÖHUK Sempozyumu, Tanrıbilir, Feriha Bilge; Gümüşlü Tunçağıl, Gülce, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.49-87, 2018

Verildiği Ülkede İptal Edilen Hakem Kararlarının Tenfiz Edilebilirliği

in: YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE GÜNCEL GELİŞMELER, Balkar Bozkurt, Süheyla, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.139-148, 2018

Successions internationales en Turquie

in: Les successions, Bruylant et LB2V, Editor, Bruylant, Paris, pp.817-830, 2012

Doğrudan Uygulanan Kurallar ve Sözleşmeler Üzerindeki Etkileri

Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001

Metrics

Publication

37

Citiation (TrDizin)

7

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals