Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teknolojinin İş İlişkilerinin Sınıflandırılmasına Etkisi- Crowdwork Örneği

İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-IV, Turkey, 13 September 2019

Books & Book Chapters

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 2021/0050 SAYILI DİREKTİF TASARISI IŞIĞINDA TÜRK HUKUKUNDA (CİNSİYETLER ARASINDAKİ) ÜCRETTE EŞİTLİK VE ŞEFFAFLIK İLKESİ

in: Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk, Zeynep Üskül Engin,Doğan Kara,Dilşad Kuğuoğlu, Editor, On İki Levha Yayıncılık , İstanbul, pp.166-212, 2022

Teknolojinin İş İlişkilerinin Sınıflandırılmasına Etkisi: Crowdwork Örneği

in: İŞ HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR IV, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey , Dr. Öğr. Üyesi Seda Ergüneş Emrağ, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.145-194, 2021

Platform Çalışanlarının Algoritmik Yönetiminde İtibar Profillerinin Yeri ve Büyük Veri

in: Gelişen Teknolojiler ve Hukuk III: Büyük Veri, Eylem Aksoy Retornaz, Osman Gazi Güçlütürk, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.125-166, 2021

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2017

Metrics

Publication

14

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals