Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnterseks Çocuklara Yönelik Cinsiyet Atama Operasyonlarında Rızanın Hukuka Uygunluğu Sorunu

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu "Ceren Damar Şenel Anısına", Turkey, 26 - 27 November 2021, pp.1-28

Yargıtay’ın İnterseks Kişilere Yönelik Türettiği “MK 39.5” Formülünün Eleştirisi

Altınbaş Üniversitesi Türk Medeni Hukukunda Güncel Tartışmalar Sempozyumu III, 12-13 Mayıs 2022, İstanbul, Turkey, 12 May 2022

Sınırlı Ehliyetsizlerden Oluşan Tam Ehliyetli: Çocuk Dernekleri

7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Turkey, 27 May 2021

Türk Medeni Kanunu Bakımından Çocuğun Eğitim Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlarına İlişkin Değerlendirmeler

Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları İle Uyumlaştırılması Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 February 2020, pp.251-267

Books & Book Chapters

Kişisel Durum Kayıtları Bağlamında Yeni Bir Soru: İnterseks Kapsayıcı Cinsiyet Kavramı Mümkün Müdür?

in: Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Cilt 2, ÜSKÜL ENGİN, Zeynep Özlem/ ÇÖREK, Dolunay/ ÖCAL, Göktürk, Editor, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, pp.239-278, 2021

Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk Sürecinin Borçlu Temerrüdü Üzerindeki Etkileri

in: Prof. Dr. Galip Sermet Akman'a Armağan, Oktay Özdemir Saibe, Arkan Serim Azra, Altop Atilla, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.547-578, 2020

Metrics

Publication

12

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals