Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alışveriş Merkezlerinin Ortak Alanlarının - Özellikle Food Court Alanlarında – Bazı Kişilere Tahsis Edilmesi

Borçlar Kanunu’xxndaki Değişiklikler Kira Hukukundaki Güncel Gelişmeler, İstanbul, Turkey, 15 December 2017, pp.81-94

Roma Hukuk Öğrenimin Medeni Hukuk Öğrenimine Etkisi

II. Avrasya Roma Hukuku Semineri, Ankara, Turkey, 30 - 31 May 2014, vol.12, pp.129-134

CISG’nin Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı

Milletlerarası Mal Satımına İlişkinBirleşmiş Milletler Anlaşması’nın (CISG) Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 May 2014, pp.53-72

Books & Book Chapters

7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU ÇERÇEVESİNDE SPOR KULÜPLERİNİN HUKUKİ YAPISI VE MENAJERLİK SÖZLEŞMELERİ

in: SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU'NUN ÇEŞİTLİ HUKUK DİSİPLİNLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, HATİCE ÖZDEMİR KOCASAKAL, Editor, Legal Yayınları, İstanbul, pp.3-30, 2022 Creative Commons License

QUO VADIS? (Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Üzerine Başta Mirastan Mal Kaçırma Kastı Kastı Olmak Üzere Muris Muvazaası İle İlgili Düşünceler)

in: Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu'na Armağan Cilt 1, Oktay Özdemir Saibe, Arkan Serim Azra, Altop Atilla, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.577-602, 2020

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

in: İstanbul Şerhi Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları, Turgut Öz, Faruk Acar, Emre Gökyayla, Murat Develioğlu, Editor, Vedat Yayıncılık, İstanbul, pp.1515-1556, 2019

Takas

in: İstanbul Şerhi Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları, Turgut Öz, Faruk Acar, Emre Gökyayla, Murat Develioğlu, Editor, Vedat Yayıncılık, İstanbul, pp.1639-1760, 2019

Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

in: İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları, Rona Serozan, Turgut Öz, Faruk Acar, Emre Gökyayla, Murat Develioğlu, Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.969-1010, 2018

Takas

in: İstanbul Şerhi Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları, Rona Serozan, Turgut Öz, Faruk Acar, Emre Gökyayla, Murat Develioğlu, Editor, Vedat Yayıncılık, İstanbul, pp.1091-1212, 2018

Haksız Fiilden Doğan Taleplerin Tâbi Olduğu Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin Başlangıç Anı

in: Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, , Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.787-822, 2010

Hâsılat Kirası Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hükümler

in: Prof. Dr. Erdoğan Teziç’e Armağan, , Editor, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, pp.931-948, 2007

Metrics

Publication

30

Project

1

Thesis Advisory

10

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals