Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gençlerin İş Güvenliği

Çimento İşveren Dergisi , vol.8, no.5, pp.11-31, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş İlişkilerinde KVKK Uygulaması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Uygulama, Turkey, 02 October 2019

The European Social Charter And The Standards Of The International Labour Organisation

A Commentary on the European Social Charter, Selanik, Greece, 01 October 2019

Konkordato ve İflas Süreçlerinde İşçilik Alacakları

Konkordato ve İflas Süreçleri, Turkey, 13 December 2018

İş Güvenliği ve Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Derneği Pazartesi Forumu, İstanbul, Turkey, 01 February 2016

İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay'ın 2014 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtay'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi 2014, Ankara, Turkey, 20 November 2015

Engellilerin istihdamı, Türkiye, İngiltere, Romanya ülke raporları karşılaştırmalı değerlendirme

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi III – Siyasi Kriterler Hibe Programı tarafından desteklenen ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından gerçekleştirilen I can Work! (Çalışabilirim!) Semineri, Turkey, 02 October 2015

6356 sayılı Kanuna göre Sendikaların Örgütlenme Düzeyi ve Uluslararası Sosyal Hukuk

Galatasaray Üniversitesi-İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2014 Toplantısı, 10 June 2014

Contribution to the ‘Brussels’ Document

High-level Conference on the future of the protection of social Rights in Europe, Brüksel, Belgium, 12 February 2015

Systematic Violation of the Right to Safe and Healthy Working Conditions as a Political Choice

General Assembly of the Academic Network on Social Charter and Social Rights, Turin, Italy, 16 October 2014

Sendikal Hak ve Özgürlüklere İlişkin AİHS Hükümleri, AİHM Kararları ve Türk Hukuku

İş Hukukunda Güncel Sorunlar Semineri, İstanbul, Turkey, 06 April 2012

İş Sözleşmesinin Feshinde İspat Sorunları

Galatasaray Üniversitesi-İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2006 Toplantısı, 24 June 2006

İşe İade ve Uygulama Sorunları

İş Hukukunda Uygulama Sorunları ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yapılanma, 10 June 2004

Bireysel İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi,

Yargıtay'ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2004, Turkey, 20 November 2006, pp.1-15

Üçlü İş İlişkileri

III. Yılında İş Yasası, Muğla, Turkey, 21 September 2005, pp.12-26

Toplu İşçi Çıkarma, İş Yasasında Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler,

Galatasaray Üniversitesi-İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2003 Toplantısı, 21 June 2003

İşveren Kavramı, Atipik İş İlişkilerinde İşveren, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar

Galatasaray Üniversitesi-İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1997 Toplantısı, 21 June 1997

Books & Book Chapters

The European Social Charter and the Standards of the International Labour Organization

in: The European Social Charter: A Commentary, Volume 1, Cross-cutting Themes, Angelieri Stefano,Nivard Catherine, Editor, Brill Publishing, Leiden, pp.402-424, 2022

İşe Girişte Yapay Zeka Ayrımcılık

in: Hukuk Perspektifinden Yapay Zeka, , Editor, Oniki Levha, pp.227-280, 2022

6356 sayılı Yasa'nın Toplu İş Sözleşmesi Yetkisine İlişkin Hükümleri

in: Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı, Bozkurt Gümrükçüoğlu Yeliz, Demir Ender, Editor, Seçkin Yayıncılık, pp.333-347, 2016

Sendikal Hak ve Özgürlüklere İlişkin AİHS Hükümleri, AİHM Kararları ve Türk Hukuku

in: İş Hukukunda Güncel Sorunlar 5, , Editor, Seçkin, pp.139-159, 2015

Ücretlerin Düşürülmesi Amacıyla Fasılalı Çalışma Uygulaması ve Değişiklik Sözleşmesi

in: Prof. Dr. Sarper Süzek'e Armağan, , Editor, Beta, İstanbul, pp.873-906, 2011

Türk İş Hukukunda Evde Çalışma

in: Prof. Dr. Turhan Esener'e Armağan, , Editor, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi, Ankara, pp.269-287, 2000

Toplu iş Sözleşmesi Sistemi

Galatasaray üniversitesi Yayınları, 1999

Metrics

Publication

44

Project

2

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals