Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Medeni Kanunu Bakımından Çocuğun Eğitim Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlarına İlişkin Değerlendirmeler

Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları İle Uyumlaştırılması Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 February 2020, pp.251-267

Türk Medeni Kanunu Bakımından Çocuğun Eğitim Hakkı ve Bu Hakkın Sınırlarına İlişkin Değerlendirmeler

Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları İle Uyumlaştırılması Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 February 2020

Kiracının Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapmasının Hukuki Sonuçları

Borçlar Hukuku’ndaki Değişiklikler, Kira Hukukundaki Güncel Gelişmeler, İstanbul, Turkey, 15 December 2017, pp.21-30

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Zamanaşımı Konusunda Yapılan Değişiklikler

Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu: 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, Ankara, Turkey, 17 February 2016 - 20 February 2017, pp.1277-1290

La Subrogation

La réforme du droit des contrats, Journée Franco-Turque, Travaux de l’Association Henri Capitant, İstanbul, Turkey, 30 - 31 March 2014, pp.253-260

Zamanaşımı

Prof Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan : Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2012, pp.280-299

Books & Book Chapters

Aile Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022

TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI VE BU HAKKIN SINIRLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

in: TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN ÇOCUK HAKLARI İLE UYUMLAŞTIRILMASI, Aslı Makaracı Başak, Seda Öktem Çevik, Gülen Sinem Tek, Editor, Seçkin, Ankara, pp.251-284, 2021 Sustainable Development

Yasal Önalım Bedeli ve Yargıtay İçtihatları Çerçevesinde Bedelin Güncellenmesi Meselesi

in: Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu'na Armağan Cilt I, Oktay Özdemir Saibe, Arkan Serim Azra, Altop Atilla, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.789-833, 2020

Aile Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019

Zamanaşımı

in: İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları, Turgut Öz, Faruk Acar, Emre Gökyayla, Murat Develioğlu, Editor, Vedat Yayıncılık, İstanbul, pp.1761-2002, 2019

Bağlanma Parası, Cayma Parası ve Ceza Koşulu

in: İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu ve Yürürlük Kanunları, Turgut Öz, Faruk Acar, Emre Gökyayla, Murat Develioğlu, Editor, Vedat Yayıncılık, İstanbul, pp.2249-2338, 2019

Aile Konutuna İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

in: Türk Hukukçu Kadınlar Derneğinin 50. Kuruluş Yıldönümü Sempozyum Kitabı Aile Hukukunda Güncel Sorunlar, , Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.141-160, 2019

Aile Hukuku

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018

Özel Hukukta Zamanaşımı

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2010

Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi

in: Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu (28-29 Şubat 2009), Mustafa Fadıl Yıldırım, Ender Ethem Atay, Editor, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Basmevi, Ankara, pp.97-124, 2009

Vekâletten Azil ve İstifa - Vekâlet Sözleşmesinin Tek Taraflı Sona Erdirilmesi

in: Prof. Dr. Erdoğan Teziç’e Armağan, , Editor, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.949-962, 2007

Metrics

Publication

30

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Project

2

Thesis Advisory

12
UN Sustainable Development Goals