Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

How does leverage affect the value relevance? Evidence from Turkey

SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING-REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDA, vol.50, no.2, pp.246-267, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

How Does Unobserved Heterogeneity Affect Value Relevance?

AUSTRALIAN ACCOUNTING REVIEW, vol.28, no.2, pp.288-301, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

What is a real measure of corporate liquidity

INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, vol.57, no.1, pp.3-13, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

FİNANSAL STRESİN MUHASEBE VERİLERİNİN DEĞER İLİŞKİSİNE ETKİSİ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.23, no.1, pp.22-47, 2021 (Other Refereed National Journals)

Predictive Ability of Investing Cash Flows

İzmir iktisat dergisi, vol.35, no.3, pp.611-622, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklı Nakit Akışlarının Değer İlişkisi

Mali Çözüm, vol.30, no.160, pp.101-123, 2020 (Other Refereed National Journals)

How Should the Value Relevance Research Employ Book Value of Equity?

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.2031-2039, 2020 (Other Refereed National Journals)

Direct and Indirect Value Relevance of R&D Capitalization

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.37, pp.781-802, 2020 (Other Refereed National Journals)

IS OTHER COMPREHENSIVE INCOME A FORM OF REAL INCOME? EVIDENCE FROM THE VALUE RELEVANCE ANALYSIS

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.10, no.1, pp.151-172, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değer İlişkisi

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.59, pp.213-232, 2020 (Other Refereed National Journals)

Pazarlama Harcamaları ile Tablo Bazlı Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.13, no.35, pp.154-184, 2020 (Other Refereed National Journals)

Does Recycling Contribute to Accounting Quality?

Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol.33, no.2, pp.165-183, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kapsamlı Gelirin Değer İlişkisine Yönelik Uluslararası Literatür Taraması

Mali Çözüm, vol.29, no.155, pp.55-80, 2019 (Other Refereed National Journals)

DEGER ILISKISI ÜZERINE ULUSLARARASI YAYINLAR

Mali Çözüm, vol.26, no.136, pp.13-31, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aktifleştirilen Geliştirme Harcamalarının Finansal Kaldıraç Üzerindeki Etkisi

1. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Turkey, 15 - 16 February 2020, pp.137-139

KAP Verilerini Kullanmak: Değer İlişkisi Analizi

16th International Congress on Accounting, Aydın, Turkey, 5 - 08 October 2019, pp.175-181

GRI Bazlı Sürdürülebilirlik Raporlamasının Sermaye Piyasalarındaki Etkisi: Değer İlişkisi Analizi

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.116-117 Sustainable Development

Tekerlek Yeniden Mi Keşfediliyor? Para Vakıfları Ve Mikro Kredi Uygulamaları

1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 July 2018 Sustainable Development

İşletme üst yönetimindeki uyuşmazlıkların çözümü ve kurumsal yönetim

1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, Bursa, Turkey, 30 May 2015, pp.93-104

Books & Book Chapters

The Impact of IFRS Adoption on Information Asymmetry: Evidence from Takeovers

in: Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era, Aksoy Tamer, Hacıoğlu Ümit, Editor, Springer, Cham, pp.105-124, 2021

Financial Statement-Based Determinants of R&D Investments

in: Strategic Outlook in Business and Finance Innovation: Multidimensional Policies for Emerging Economies, Dinçer, Hasan; Yüksel, Serhat, Editor, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp.135-147, 2021

Yeşil Muhasebe: Sürdürülebilirliğe Giden Yol

in: Sürdürülebilirlik ve Değer Yaratan Yeşil Uygulamalar, İlhan, Ümit Deniz, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.189-208, 2021 Sustainable Development

The Impact of Research and Development Expenditures on the Value Relevance of Accounting Items

in: Strategic Priorities in Competitive Environments, Dinçer, Hasan; Yüksel, Serhat, Editor, Springer, Cham, pp.41-67, 2020

A Review of the Literature on IFRS Adoption From the Perspective of the Value Relevance

in: Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, IGI Global, pp.367-394, 2019

Interpretation of the Value Relevance Indicator With(out) Dummies: Demeaning

in: Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Editor, IGI Global, pp.192-213, 2019

Muhasebe Verilerinin Değer İlişkisi

Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, 2018