Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Galatasaray University, Hukuk Fakültesi, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Galatasaray University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Fransızca), Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hâkimin Rolü

  Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2008 Postgraduate

  Medenî Usûl Hukukunda yetki sözleşmeleri

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced French