Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hukuk Muhakemeleri Kanunu na Göre Yetki Sözleşmeleri

İstanbul Barosu Dergisi , vol.35, no.5, pp.131-147, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Boşanmanın Hukuki Sonuçlarının Arabuluculuk Bakımından Değerlendirilmesi

Asos Congress Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 15 June 2022, pp.488-505

Tüketici Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk

Medeni Hukuk ve Yargılama Hukuku Yönüyle Tüketici Hukunda Güncel Problemler Sempozyumu, 09 December 2021, pp.133-164

Konkordatonun Tamamen İptali

Konkordato Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 April 2019

Mediation In Civil Disputes

XII.European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania-Sicily, Italy, 25 - 28 January 2017

Books & Book Chapters

Tarafların Hukukî Sebepler Üzerindeki Tasarruf Yetkilerinin Yarışan Haklara Dayalı Davalar Bakımından Değerlendirilmesi

in: PROF. DR. SELÇUK ÖZTEK'E ARMAĞAN, , Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.533-574, 2022

İflâs Dışı Adi Konkordatoda Konkordatonun Tamamen İptali

in: Prof. Dr. Necmettin M. Berkin'e Armağan, , Editor, Filiz, İstanbul, pp.241-283, 2021

LA VULNÉRABILITÉ ET ACCÈS À LA JUSTICE EN TURQUIE

in: LA VULNÉRABILITÉ , Bruylant Et LBV2, Editor, Bruylant, LBV 2, Brussels, pp.1257-1271, 2020

Concepts,intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit privé en Turquie

in: Concepts,intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit positif, , Editor, Bruylant et LB2V, BRUXELLES, pp.239-253, 2019

Déclaration de compensation au cours de procès et de poursuite pour dette en droit turc

in: Inexécution Et Justifications, le pouvoir actuel d'expression du droit continental, Trandafir Andra-Roxana; Dan Bob Mircea, Editor, Universul Juridic, Bucarest, pp.125-136, 2019

Turkey

in: Essentials of the Laws of the Belt and Road Countries, İtaly-Spain-Turkey, Guiguo Wang/ Alan Yuk-Lun Lee/Priscilla Mei-Fun Leung, Editor, Zhejiang University Press, pp.273-365, 2018

Fransa’da Temyiz Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Çalışmaları

in: Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetimin Sınırları Türk Hukuku İstinaf Reformu Sonrası Mukayeseli Hukuk Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, , Editor, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, pp.343-355, 2018

Tiers Et Procédure En Turquie

in: Les Tiers, , Editor, Bruylant, BRUXELLES, pp.695-720, 2016

İflâs Tasfiyesinde Sıra Cetvelinin Birinci ve İkinci Sırasındaki İmtiyazlı Alacaklar

in: Prof.Dr.Ramazan Arslan’a Armağan Cilt 1, , Editor, Yetkin Yayınları, Ankara, pp.439-471, 2015

Medenî Usûl Hukukunda İspat Hakkı ve İspat Hakkının Sınırları

in: Prof.Dr.Ejder Yılmaz’a Armağan Cilt 1, , Editor, Yetkin Yayıncılık, Ankara, pp.555-585, 2014

Le Consommateur Et Le Proces En Turquie

in: Le Consommateur, , Editor, Bruylant, BRUXELLES, pp.751-765, 2010

Tarafların İflâsı veya İcra Takibine Uğramasının Finansal Kiralama Sözleşmesine Etkisi

in: Halûk Konuralp Anısına Armağan 2, , Editor, Yetkin Yayıncılık, Ankara, pp.3-31, 2009

Metrics

Publication

33

Project

2

Thesis Advisory

3