Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

La mobilité urbaine- Rapport de la Turquie [Kentsel Hareketlilik- Türkiye Raporu]

La mobilité urbaine - Colloque de l'AIDRU 2019 (Association internationale de droit de l'urbanisme), Trier, Germany, 19 - 21 September 2019, pp.415-439

Patrimoine architectural, sites et paysages saisis par le droit de l’urbanisme- Rapport de la Turquie [İmar Hukuku Yönünden Kültür Varlıkları, Sitler ve Peyzaj- Türkiye Raporu]

Patrimoine architectural, sites et paysages saisis par le droit de l’urbanisme - Colloque de l'AIDRU 2017 (Association internationale de droit de l'urbanisme), Barcelona, Spain, 22 - 23 September 2017, pp.503-531

Son Anayasa Değişiklikleri Uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türk Hukukundaki Yeri

Alanya 4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.136-159

Danıştay Kararları Işığında Türk Kamu İhale Hukukuna Egemen Olan İlkeler

International Congress On Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.205-225

Türk İmar Hukukunun Genel Esasları

2. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.59-60

Le contentieux de l’urbanisme - Rapport de la Turquie [İmar Yargılaması- Türkiye Raporu]

Le Contentieux de l'urbanisme- Colloque de l’AIDRU 2015 (Association internationale de droit de l'urbanisme), Liege, Belgium, 18 - 19 September 2015, pp.373-394

Türkiye'de Bulunan Suriyelilerin Ağırlandığı Kampların İç Hukuki Rejimi

Hukuki Boyutlarıyla Suriye Sorunu - Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 29 November 2012, pp.98-105

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

15

Thesis Advisory

10

Open Access

3