Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Ceza Hukukunda Şİke Suçu

İstanbul Spor Hukuku Dergisi , vol.1, no.2, pp.87-105, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Legal Framework of Circumcision In Turkish Law

LESIJ , vol.22, no.1, pp.145-155, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçu

Prof.Dr. Nihal Uluocak Anısına Sempozyum, İstanbul, Turkey, 09 March 2021

MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMİN ANALİZİ VE YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ

Adalet Akademisi Yayını, Ankara, Turkey, 18 July 2019, vol.1, pp.1-98

Özel Hayatın Gizliliği Kapsamında Kişisel Verilerin Kullanımının Sınırları

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 22 - 28 November 2019

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 09 November 2018, pp.213-218

Silahların Eşitliği İlkesi Çerçevesinde Yoksulun Yargılamada Temsili

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 30 September - 06 October 2016, pp.17-26

Teknik Araçla İzleme

11. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.347-351

Türk Ceza Hukukunda Çocukların Cinsel İstismarı

Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 December 2012, pp.226-233

Türk Ceza Hukukunda Cinsel Saldırı Suçu (TCK.m.102)",

Ceza Hukukunda Kadının Şİddete Karşı Korunması-Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuka Genç Yaklaşımlar Konferans Serisi No.1 Ceza Hukuku konferansı, İstanbul, Turkey, 05 October 2012, pp.85-110

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu/ Prof.DR. Köksal Bayraktar’xxa Armağan Sayısı, İstanbul, Turkey, 13 - 15 March 2009, vol.3, pp.795-804 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Savaş Zamanında Yükümlülükler

in: Özel Ceza Hukuku, Köksal Bayraktar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.467-482, 2022

7405 SAYILI SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU’NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

in: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun Çeşitli Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirilmesi, Prof.Dr. Hatice Özdemir Kocasakal, Editor, Legal, İstanbul, pp.69-82, 2022

Savaş Zamanında Emirlere Uymama

in: Özel Ceza Hukuku Cilt XI, Köksal Bayraktar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.453-466, 2022

Türk Ceza Hukukunda İftira Suçu

Der Yayınevi, İstanbul, 2021

Kamu Görevinin Terki veya Yapılmaması Suçu

in: Özel Ceza Hukuku IX, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.317-330, 2021

Edimin İfasına Fesat Karıştırma

in: Özel Ceza Hukuku Cilt VIII, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.73-90, 2021

7242 Sayılı Kanun ile 5275 Sayılı CGTİHK'nun Birinci Kitap, İkinci Kısmının "Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme" Başlıklı Sekizinci Bölümünde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

in: 7242 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Değerlendirmeler, Doç.Dr. E. Eylem Aksoy Retornaz, Editor, Beta, İstanbul, pp.97-102, 2021

Kadının Mahremiyetine Dair Kısa Bir Değerlendirme

in: Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk 2, Zeynep Özlem Üskül Engin, Dolunay Çörek, Göktürk Öcal, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.319-328, 2021

Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf

in: Özel Ceza Hukuku IX, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.331-340, 2021

İade

in: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt IV, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.94-168, 2021

Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması

in: Özel Ceza Hukuku Cilt X Adliyeye Karşı Suçlar, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.393-402, 2021 Sustainable Development

Sonuç Yerine Bilişim Suçlarında İspata İlişkin Kısa Bir Not

in: Ceza Muhakemesinde Delil, Doç.Dr. Pınar Kartal, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.245-254, 2020

Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması

in: Özel Ceza Hukuku Cilt VII, YOK, Editor, Onikilevha, İstanbul, pp.300-314, 2020

Denetimli Serbetlik

in: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt III, , Editor, Der Yayınları, pp.221-231, 2020

Resmi Belgede Sahtecilik

in: Özel Ceza Hukuku Cilt VI, yok, Editor, Onikilevha, İstanbul, pp.79-112, 2020

Şiddet Davalarında İspat Sorunu Sorunlar ve Çareler

in: Kadına Yönelik Erk'ek Şİddeti İle Mücadele, Mualla Buket Arslan/ Aras Türay, Editor, BETA, İstanbul, pp.141-146, 2020

Memnu Hakların İadesi

in: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt III, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.466-469, 2020

Zamanaşımı

in: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt III, Yok, Editor, Der Yayınevi, İstanbul, pp.423-466, 2020

İnşaat veya Yıkımla İlgili Emniyet Kurallarına Uymama

in: Özel Ceza Hukuku Cilt V / Genel Tehlike Yaratan, Çevreye Karşı ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.115-122, 2019 Sustainable Development

Çocukların Cinsel Sömürüsü Üzerine Düşünceler

in: Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk 1, Prof.Dr. Zeynep Özlem Üskü Engin, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.241-271, 2019

Mağdur

in: Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt II, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, DER, İstanbul, pp.726-736, 2019

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

in: Özel Ceza Hukuku Cilt II Kişilere Karşı Suçlar, Prof.DR. Ahmet Köksal Bayraktar, Editor, onikilevha, İstanbul, pp.537-554, 2018 Sustainable Development

TCK.m.278: Suçu Bildirmeme Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

in: Çocuk Hakları 23 Nisan Özel Sayısı, Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, Editor, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, pp.63-74, 2018 Sustainable Development

Cinsel Saldırı

in: Özel Ceza Hukuku Cilt II Kişilere Karşı Suçlar, Prof.Dr. Ahmet Köksal Bayraktar, Editor, onikilevha, İstanbul, pp.459-490, 2018 Sustainable Development

Karşılıksız Yararlanma

in: Özel Ceza Hukuku Cilt IV, Malvarlığına Karşı Suçlar, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, onikilevha, İstanbul, pp.397-408, 2018 Sustainable Development

Concepts, intérets et valeurs dans l'intreprétation du droit pénal en Turquie

in: Concepts, intérets et valeurs dans l'intreprétation du droit positifs, Bruylant et LB2V, Editor, BRUYLANT, Brüksel, pp.789-795, 2017

Le cadre juridique de la circoncision rituelle en droit turc

in: La Circoncision rituelle, Vincente Fortier, Editor, Presses Universitaires de Strasbourg-PUS, Strasbourg, pp.289-301, 2016

Türk Ceza Hukukunda Şerefe Karşı Suçlar

in: Kişilik Hakları, Prof.Dr. Dr. h.c. Yener Ünver, Editor, Seçkin, İstanbul, pp.137-156, 2016

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Alanında Yapılan Son Değişiklikler

in: Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, Ayşe Nuhoğlu/Ulrich Sieber/Silvia Tellenbach (eds.), Editor, Max Planck Yayın Serisi, İstanbul, pp.341-355, 2016

Koruma Tedbirlerine İlişkin AIHM'nin Örnek Bir Kararı: Romanya'ya karşı Raducu Davası

in: Ceza Muhakemesi Önlemleri ve Özellikle Gizli Araştırma Önlemleri, Prof.Dr. Yener Ünver, Editor, Seçkin, İstanbul, pp.19-38, 2011

Genel Tehlike Yaratan Suçlar

in: Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Prof.Dr. Köksal Bayraktar'a Armağan, Prof.Dr. Dr. Eric HİLGENDORF- Prof. Dr. Yener ÜNVER, Editor, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.795-804, 2010

Fransız Yüksek Yargı Konseyi

in: 2010 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Prof.Dr. Bahri Öztürk, Av. Fikret İlkiz, Doç.Dr. Ümit Kocasakal, Editor, Seçkin, İstanbul, pp.125-130, 2010 Sustainable Development

Hepimiz Suçlu Muyuz? André Khun

in: Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı Cilt:II, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Zuhal Dönmezer-Çakıroğlu, Hakan Kızılaslan, Editor, Semih Ofset Mat. Yay. Ltd.Şti, İstanbul, pp.963-970, 2008

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (In dubio Pro Reo)

in: Av.Dr. Şükrü Alpaslan Armağanı, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Can Matbaacılık, İstanbul, pp.488-496, 2007

Türk Ceza Kanunu Tasarısı Genel Hükümler

in: Türk Ceza Kanunu Tasarısı, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Editor, Sanat Matbaa, İstanbul, pp.31-38, 2004

"İnternet ve Ceza Hukuku: Fransa Örneği"

in: Prof.Dr. Çetin Özek Armağanı, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Av. Fikret İlkiz, Av. Mehmet Oral, Yrd.Doç.Dr. Ümit Kocasakal, Ar. Gör. E. Eylem Aksoy, Ar.Gör. Pınar Memiş, Editor, Şan, İstanbul, pp.597-608, 2004

Metrics

Publication

63

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals