DENİZ BİLİMLERİNİN TÜRK BOĞAZLARI DENİZ ALANLARI VE TÜRK DENİZ YETKİ SAHASINDA DENİZ TAŞIMACILIĞINA VE KÜRESEL DENİZ TAŞIMACILIĞINA ETKİSİ


USLUER H. B. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: December 2021

Project Abstract

Eski adıyla Bosforus olan İstanbul Boğazı, eski adıyla Dardanel olan Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi, TBDA (TSSA) kıslatması olan Türk Boğazları Deniz Alanı'nın ana bileşenleridir.Bu deniz alanı küresel deniz taşımacılığı için kullanılan en önemli deniz yollarından biri değil, doğal yer altı vadisi örneğidir. Tarih boyunca Türk Boğazları Deniz Alanı-TBDA tarihi, jeopolitik, coğrafi, stratejik ve ekonomik öneme sahiptir. TBDA (TSSA)'nın yönetim ve kontrol süreci, 1936 yılında Montrö Sözleşmesi'nin kabulü ile Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiştir. Türk Boğazları, dünyada eşi olmayan bir doğal suyoludur. Hem İstanbul hem de Çanakkale Boğazı'nın iki yakasında güzel yerleşim yerleri bulunmakta ve ulaşım karadan geçişi sağlayan köprülerle sağlanmaktadır. İki kıyı arasındaki yerel deniz taşımacılığı trafiği, uluslararası deniz taşımacılığında zararsız geçiş, güvenlik seyrüseferi ve deniz çevre yönetimi gibi deniz güvenliği ve yönetim süreçlerinin kontrol ve bakımı Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkisindedir. Artan Enerji ihtiyacı sonucu, Karadeniz'den enerji taşınması son zamanlarda Türk Boğazları daha fazla önem kazandırmıştır. Bu proje, yüksek deniz trafiği yoğunluğunun nasıl kontrol edileceğini, deniz taşımacılığı ile Deniz Kirliliği çevre yönetim planlaması ve politikalarının nasıl yönetileceğini, tüm bu konuların Türkiye Boğazı Deniz Bölgesi'nde hem ulusal hem de küresel deniz taşımacılığını nasıl etkileyebileceğini açıklamaya çalışmaktadır