BANKA BİLİŞİM PROJELERİNİN STRATEJİK HEDEFLERE UYGUN OLARAK GERÇEK OPSİYONLAR BÜTÜNLEŞİK ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİYLE SEÇİMİ


TOLGA A. Ç. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2012
  • End Date: November 2013