Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinde Yer Alan Organize Sanayi Bölgelerinin Etkinlik Değerlendirmesi


Dursun M.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.4, pp.816-824, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Organize sanayi bölgeleri (OSB), sanayinin uygun alanlarda yapılandırılması, çevre sorunlarının önlenmesi ve kaynakların etkin kullanımı için planlı sanayileşme ve planlı kentleşme sağlamak amacıyla kurulan üretim alanlarıdır. OSB’ler, 1960'lardan beri Türk hükümeti tarafından kurulmaya ve desteklenmeye başlanmıştır. Günümüzde Türkiye'nin tüm şehirlerinde (Artvin hariç) bir veya daha fazla OSB bulunmaktadır. Bu OSB'lerin düşük doluluk oranları, OSB'lerin etkin çalışıp çalışmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu çalışma, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinde yer alan OSB'lerin etkinliklerini, karar verme birimlerinin göreli etkinliklerini ölçmek için güçlü bir yöntem olan veri zarflama analizi (VZA) temelli modeller kullanarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır.