İsviçre Federal Mahkemesi’nin 23 Eylül 2003 Tarihli Kararı Işığında Kefalet Sözleşmesi


DEVELİOĞLU H. M.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Erden Kuntalp’e Armağan, vol.1, no.1, pp.293-322, 2006 (Peer-Reviewed Journal)