Liman Planlama Ve Geliştirmede Deniz Bilimlerinin Önemi


Usluer H. B. , Alkan G. B.

II. ULUSAL LİMAN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.330-343

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.330-343
  • Galatasaray University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Dünya ticaretinin en önemli taşımacılık kolunu şüphesiz deniz taşımacılığı oluşturmaktadır. Deniz taşımacılığının temel unsurlarını ise gemiler ve limanlar oluşturmaktadır. Denizcilik ve deniz taşımacılığındaki gelişmeler paralelinde, özellikle değişen ve gelişen insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen gemilerin; tür, sayı, ebat ve kapasitesinde yaşanan artış neticesinde, taşınan değişik amaçlı yüklerin yüklenmesi, boşaltılması ve depolanması gibi önemli kara safhası operasyonlarının gerçekleştiği limanlarında geliştirilmesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Gelişmiş ve etkin limanların tesis edilebilmesi için detaylı planlamalar yapılmalı ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda olmalıdır. Liman planlama, tesis edilme ve geliştirme aşamalarında birçok etken bulunmaktadır. Bahsi geçen etkenlerin en önemlilerinden birisini şüphesiz ki deniz bilimleri ve ilgili alt dalları oluşturmaktadır. İlgili alt dalların içeriğini oluşturan deniz haritası, kartografik, hidrografik, oşinografik ve meteorolojik veriler, oluşturulmak istenen liman düzleminin yüksek verimle çalıştırılmasını direkt etkilerken hem yüzen tüm unsurlar tarafından emniyetli ve güvenli kullanılması hem de kara operasyonlarının gerçekleştirildiği limanların amaca uygun planlanmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada, deniz bilimleri ve alt dallarını oluşturan deniz haritacılığı, hidrografik, oşinografik ve meteorolojik verilerin kullanılır hale gelmesi için işlenmesinin, limanların planlanması ve geliştirilmesindeki öneminin gözler önüne serilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Deniz Haritası, Hidrografi, Liman