Conditions for Processing Biometric Data in the Light of Judicial Decisions


ÖZTÜRKLER S.

Terazi Hukuk Dergisi, no.200, pp.91-10, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Terazi Hukuk Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.91-10
  • Galatasaray University Affiliated: Yes

Abstract

Biometric data is regulated under the Protection of Personal Data Act No. 6698 within the scope of personal data of sensitive nature. These data, which enable the unique identification of the real person by determining their physical, physiological, or behavioral characteristics, may cause persons to suffer unrecoverable damages or be exposed to discrimination in case of their disclosure. Nowadays, with the development of technology, biometric data is increasingly used in areas such as access to information systems or secure areas and determining the working hours; since they are unique for everyone, as a rule they remain the same for life and can be obtained without the need for intrusive methods. In this respect, it is important to determine the conditions for the processing of biometric data, the processing of which is subject to strict conditions pursuant to the aforementioned Law, and the stance of the judicial authorities in this regard.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda biyometrik veriler, özel nitelikli kişisel veriler kapsamında düzenlenmiştir. Fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin tespitlerle gerçek kişinin orijinal şekilde teşhis edilmesine imkan veren bu veriler, öğrenildikleri takdirde kişilerin telafisi güç zarara uğramasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına sebep olabilmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile biyometrik verilerin; herkes için benzersiz olması, kural olarak ömür boyu aynı kalması ve müdahaleci yöntemlere gerek kalmadan elde edilebilmesi nedeniyle bilişim sistemlerine veya güvenlikli alanlara giriş ve mesai saatlerini tespit gibi alanlarda kullanımı giderek artmaktadır. Bu itibarla, anılan Kanun uyarınca işlenmesi sıkı şartlara bağlanan biyometrik verilerin işlenme şartlarının belirlenmesi ve bu konuda yargı yerlerinin tutumu önem arz etmektedir.