DENİZ ULAŞTIRMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ VE REHBERLİK FAALİYETLERİNİN LİMANLAR İLE ETKİLEŞİMİ


Usluer H. B. , Gülbiten G.

II. Ulusal Liman Kongresi 2015, İzmir, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.19-32

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19-32
  • Galatasaray University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan ihtiyaçlarının artması sonucu, ülkelerin farklı kaynak arayışları ve bu kaynakları işleyip değerlendirme gereksinimleri, gelişmiş teknolojiye entegrasyonunu sağlamış ve taşımacılığın daha nitelikli yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.Dünya üzerinde en yaygın taşımacılığı oluşturan deniz taşımacılığının, günümüz teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişmeler paralelinde özellikle değişen ve gelişen insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen büyük kapasiteli gemilerin miktarındaki artış neticesinde, taşınan değişik amaçlı yüklerin elleçlenmesi ve depolanması gibi önemli kara safhası operasyonlarının yürütüldüğü hizmet üreten gelişmiş limanlardaki güvenlik unsuru kaçınılmazdır.Detaylı planlanarak tesis edilen gelişmiş ve etkin limanların, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda olması gerekliliğinin yanında, yüksek seviyede güvenliğinin de sağlanması çok önemli bir zorunluluktur.Güvenlik unsurunun taşımacılığın hem deniz hem de kara safhasında olması gerekliliği, denizcilik otoriteleri tarafından da kurallaştırılmaya ve tavsiye mekanizmaları ile standartlaştırılmaya çalışılmaktadır. Son zamanlarda dünya deniz taşımacılığının maruz kaldığı deniz haydutluğu, denizde silahlı soygun, terörizm ve bölgesel çatışmalar nedeniyle bazı mekanizmalar geliştirilmektedir.Bahsi geçen mekanizmalar içerisinde, kendini yenileyenlerden en önemlisini NATO üyesi ülkelerce aktif olarak yürütülen Deniz Ulaştırması için İşbirliği ve Rehberlik (DUİR) faaliyetleri oluşturmaktadır.Çalışmada, deniz ulaştırması için işbirliği ve rehberlik amacı güden DUİR faaliyetlerinin tavsiye ve yardım sağlaması yanında, deniz ulaştırmasının emniyeti ve güvenliğine sağladığı katkı, deniz ve liman aşamalarındaki öneminin gözler önüne serilmesi hedeflenmektedir.Çalışmayı oluşturan değerledirmeler, yazarlara ait olup, kullanılan bilgiler Gizlilik Derecesi olmayan kaynaklardan elde edilmiştir.