İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde ispat sorunu


KOÇ S.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)