Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin Kurulması


İPEK İŞLETEN M.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, 2013 (Peer-Reviewed Journal)