Liman ve Gemi Kreynlerinin Gelişimi ile Seçimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Usluer H. B. , Yapıcı M.

III. ULUSAL LİMAN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.200-213

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.200-213
  • Galatasaray University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Gemiler ve limanlar deniz taşımacılığının ayrılmaz iki önemli hususudur. Son yirmi yılda küresel rekabetin ve kombine taşımacılığın artması hem gemi hem de liman teknolojilerini gelişmeye zorlamıştır. Liman sürelerinin azaltılması, hizmetlerin iyileştirilmesi ve gemi seferlerinin optimum hale getirilmesi günümüzde önemini sürdürmektedir. Liman teknolojilerinin iyileştirilmesi gemilerin daha az limanda kalmasını sağlamakta ve hem ekonomik hem de zaman faydası sağlamaktadır. Liman yüklerin yüklenip boşaltıldığı yer olmasına rağmen liman elleçleme sistemlerine sahip olmayıp sadece rıhtımdan oluşabilir. Liman yükleme boşaltma donanımlarının yetersiz olduğu bu tip limanlarda gemi kreynleri kullanılmaktadır. Hem liman elleçleme hem de gemi kreynlerinin olduğu durumlarda operasyonun ekonomik, emniyet ve zaman boyutları incelenerek birinin veya her ikisinin kullanılmasına karar verilir. Çalışmada liman ve gemi kreyn teknolojilerindeki gelişmeler ve liman operasyon tercihine etki eden parametreler karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Liman operasyonlarının daha etkin yapılması için tespit edilen eksiklikler ve iyileştirmeler konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Liman Ekipmanları, Gemi Kreynleri, Elleçleme Sistemleri, Liman Operasyonları.