6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Yer Alan ‘Ön Ödemeli Taksitle Satım Sözleşmesi’ ile İlgili İsviçre Öğretisi’nde Yapılan Bazı Açıklamalar ve Bu Açıklamaların Türk Hukuku Açısından Kısaca Değerlendirilmesi


DEVELİOĞLU H. M.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.909-926, 2015 (Peer-Reviewed Journal)