Lojistik 4.0 Teknolojilerinin Analizi için Metodolojik Yaklaşım


BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU G., GÜLER KESMEZ M.

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi /Journal of Entrepreneurship and Innovation Management - JEIM, vol.8, pp.21-47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)