İflâsta Alacaklılar Toplanmasına İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri


ERDÖNMEZ G.

MİHBİR 13. ANTALYA TOPLANTISI, Turkey, 9 - 10 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Galatasaray University Affiliated: Yes