Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Alacaklılar Kurulunun Görev ve Yetkileri


ERDÖNMEZ G.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, pp.199-222, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)