A STUDY ON CONSUMERS' MOTIVATIONS TO SHOPPING FROM ONLINE SECOND-HAND SHOPPING PLATFORMS: THE MODERATING ROLE OF ENVIRONMENTAL CONCERN


KURTULUŞ S., ÖZKAN E., AKPINAR H. M., GÜRŞEN A. E., KOMİTOĞLU Ö. Y.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.47, pp.85-101, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to determine the effects of consumers' second-hand shopping motivation and consumer cynicism on the intention of purchasing from online second-hand shopping sites and the moderating role of environmental concern on these effects. Hierarchical regression and moderator analyzes were applied to the data obtained by face-to-face questionnaires from 495 people who have shopped at least once from online shopping platforms. In conclusion, economic motivation and nostalgic pleasure, the two sub-dimensions of consumers' second-hand shopping motivation, and consumer cynicism positively affect second-hand purchase intention. It was also determined that the regulatory role of the level of environmental concern was significant. Accordingly, the effects of system opposition and consumer cynicism on purchasing intentions differ from the level of environmental concern of consumers. These effects differ according to the level of environmental concern.
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin ikinci el alışveriş motivasyonlarının ve tüketici sinizminin çevrimiçi ikinci el alışverişplatformlarından ürün satın alma niyetleri üzerindeki etkisinin ve çevresel endişenin bu etki üzerindeki düzenleyici rolününbelirlenmesidir. Çevrimiçi ikinci el alışveriş platformlarından en az bir defa ürün satın almış 495 kişiden yüz yüze anketyöntemiyle elde edilen verilere hiyerarşik regresyon ve moderatör analizleri uygulanmıştır. Araştırma bulguları, tüketicilerinikinci el satın alma motivasyonlarından sistem karşıtlığı, ekonomik motivasyon ve nostaljik haz ile tüketici sinizminin satın almaniyeti üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca çevresel endişe seviyesinin düzenleyici rolünün anlamlıolduğu belirlenmiştir. Buna göre sistem karşıtlığı, ekonomik motivasyon ve tüketici sinizminin satın alma niyeti üzerindekietkilerini tüketicilerin çevresel endişe seviyesi farklılaştırmaktadır.