Kurumsal İtibardan Ülke İtibarına: Farklı Disiplinlerden Farklı Yaklaşımlarla Nitel Bir İnceleme


BAHAR B., BİLENER T.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.1348-1375, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier