Aile Konutu Şerhi ve Şerhin İyiniyetli Üçüncü Kişilere EtkisininYargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 4.10.2006 Tarihli, E. 2006/2-591,K.2006/624 Sayılı Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi


İPEK İŞLETEN M.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.927-954, 2014 (Peer-Reviewed Journal)