Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Elektronik Haksız Rekabete Uygulanacak Hukukun Tespitinde Ticaret Hukuku Yaklaşımı

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.185-186, pp.81-106, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Teori ve Uygulamada Kambiyo Senedinin Arka Yüzüne Lehtarın Cirosundan Önce Atılan İmza (Şeklindeki Garanti Cirosu)

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.29-54, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Borsaya Kote Edilmemiş Bağlı Nama Yazılı Payların Kanuni İktisabına İlişkin Yapılan Tartışmalar

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2016/1, pp.179-198, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Alman Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Gizli Ortaklık

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, pp.673-710, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Yapay Zeka ile Oluşturulan Ürünlerin Eser Niteliği ve Eser Sahipliği Meselesi

in: Gelişen Teknolojiler ve Hukuk II: Yapay Zeka, Aksoy Retornaz E. Eylem, Güçlütürk Osman Gazi, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.195-222, 2021

Limited Şirketin Sermaye Alacağının Şirket Alacaklısı Tarafından Haczettirilmesi

in: Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, Kırca İsmail, Şit İmamoğlu Başak, Gürel Murat, Tekin Ufuk, Bektaş İbrahim, Yener Merve İrem, Editor, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, pp.129-178, 2019