About

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

13

Citation (Scopus)

12

Thesis

1
UN Sustainable Development Goals

Dünya’da yaşanan değişim süreciyle beraber “sürdürülebilir kalkınma” kavramı, endüstriyel strateji planlamasında karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik ilerlemelerle, ekonomik büyümeyi engelleyecek herhangi bir sınırın olamayacağını kabul eden klasik ilerlemeci yaklaşımın doğru olmadığı geç de olsa fark edilmiş; doğanın sınırlı, tükenebilir, “yenilenemez” kaynaklarının bulunduğu, yenilenebilir kaynaklarının da aşırı kullanım sonucunda işlevsiz hale gelebildiği görülmüştür. Bu noktada sürdürülebilirlik kavramı gündeme gelmiştir. 1990’larda sürdürülebilir kalkınma, “ekolojik sınırlamalar göz önüne alınarak gelecek nesillere korunmuş bir çevre bırakmayı hedeflemiş, ekonomik büyüme, demokratik katılım ve sivil toplum üstünlüğünün vurgulandığı bir çerçeve içinde” kavramlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, Sürdürülebilirlik araştırmaları çalışma grubunun temel amacı, sürdürülebilirlik alanında araştırmalar yapmak, bu alandaki güncel bilgiyi görünür kılmak ve bu anlamda sektör-üniversite işbirliğini artırmaktır. Araştırma alanları arasında enerji, finans, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik çalışma grubu 2022 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı olarak kurulmuştur. Güncel olarak, çalışma grubunda 4 Profesör, 4 Doçent, 2 Doktor öğretim üyesi, 1 Öğretim görevlisi ve 7 Araştırma görevlisi yer almaktadır.