Education Information

Education Information

 • 1979 - 1983 Doctorate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1972 - 1977 Undergraduate

  Marmara University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1983 Doctorate

  Maliyet muhasebesinde hammadde miktar dengesi kontrolu

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)