Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tahkim Dili

Legal Hukuk Dergisi , vol.20, no.239, pp.4123-4176, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Law Applicable to the Arbitrator's Contract

Legal Hukuk Dergisi , vol.20, no.237, pp.3341-3368, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Law No. 805's Effect on Arbitration Agreements

ASA BULLETIN , vol.40, no.2, pp.393-409, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Online Tahkim

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.2004, no.1, pp.463-497, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Hukukunda Evlat Edinme

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.2002, no.2, pp.235-266, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Yabancıların Seçme ve Seçilme Hakları

İstanbul MEF Üniversitesi- Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 March 2018, pp.255-268

Kanunlar İhtilafı Kuralları Tehdit Altında Mı?

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler, Antalya, Turkey, 18 April 2018

Milletlerarası Tahkimde Yargılama Masraflarının Hak Arama Özgürlüğüne Etkisi

Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Üçüncü Kişi Finansmanı (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi), İstanbul, Turkey, 10 May 2018, pp.73-93

Göçmen ve Vatandaşlık

21. Yüzyılda Uluslararası Göç Konferansı - III, İstanbul, Turkey, 10 - 11 October 2018 Sustainable Development

Çocuk Mültecilerin Hukuki Statüsü

21. Yüzyılda Uluslararası Göç - II Uluslararası Konferansı / International Migration in the Twenty-First Century - II. International Conference, 10 - 11 October 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Hakemlerin Tarafsızlık ve Bağımsızlık Yükümlülüğü ile İlgili Bazı Tespitler

in: Tahkimde Hukukî Dinlenilme Hakkı, Akıncı, Ziya / Ekmen, Yasin, Editor, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, pp.139-178, 2022

805 Sayılı Kanun'un Tahkim Anlaşmaları Üzerindeki Etkisi

in: Tahkim ve Uygulanacak Hukuk, Akıncı, Ziya / Demirkol, Berk, Editor, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, pp.71-110, 2021

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunma veya İflas Halinin Tahkim Anlaşmasına Etkileri

in: Tahkim Anlaşması, Özdemir Kocasakal, Hatice / Balkar, Süheylâ, Editor, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, pp.131-168, 2020

Refugee Protection in Turkey in Relation To International Refugee Law

in: International Migration in the 21st Century - Problems and Solutions, , Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.67-82, 2018

Hakemlerin Tarafsızlık ve Bağımsızlık İlkelerine Aykırılığının Tenfiz Engelleri Açısından Değerlendirilmesi

in: Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Gücel Gelişmeler, Balkar Bozkurt, Süheylâ, Editor, On İki Levha Yayınevi, İstanbul, pp.125-138, 2018

Metrics

Publication

30

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals