Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Yönetimi (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Bilişim Enstitüsü, Hesaplamalı Bilim Ve Mühendislik, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Marmara University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1992 Associate Degree

  Bogazici University, Vocatıonal School, Technıcal Programs Department, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Supply chain reenginering via service oriented architecture in healthcare supply chain in Turkey

  Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Yönetimi (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Riske Maruz Değer Hesaplamalarında Kullanılan Monte Carlo Simülasyonu için Geliştirilen Paralel Algoritmalar

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kamu Hukuku, Hesaplamalı Bilim Ve Mühendislik Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English