Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TTK m. 376 f. 1 ve 2 Hükümlerine İlişkin Düşünceler

Legal Hukuk Dergisi , vol.15, no.172, pp.1579-1603, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışında Genel Kurul Kararının Hukuki Niteliği

Prof. Dr. Mustafa Dural’xxı Anma Sempozyumu, Turkey, 22 - 23 February 2017, vol.5, pp.93-103

Some Reflections on the Sources of Lex Mercatoria

Uluslararası Ticari Tahkim ve Yeni Lex Mercatoria, 20 April 2013, pp.29-36

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Ticaret Kanunu’xxna İlişkin İkincil Mevzuatın Değerlendirilmesi Sempozyumu, Turkey, 15 December 2012, pp.35-50

Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları Bakımından Getirilen Yenilikler

Kadir Has Üniversitesi - Yeni Türk Ticaret Kanunu’unun Ticari İşletme Hukuku Anlamında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 November 2011

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

17

Thesis Advisory

6