Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Diplomasisinin Çin'deki İzleri: Pekin Hamidiye Medresesi

III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 23 - 24 November 2023 Creative Commons License

Hindistan Dış Politikası'nın Evrimi: Küresel Güneyde "Bağlantısızlık"tan "Çoklu Hizalanmaya"

KTÜ 6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2023

Türk Dış Politikasında Yeni Bir Araç Olarak Savunma Sanayi: Fırsatlar ve Riskler

VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 October 2023

Ukrayna Savaşı'ndan Çıkarılan Dersler Işığında Tayvan Sorunu

2. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi, Turkey, 9 - 11 December 2022

NATO vs China: leading to a stronger alliance or to overextension ?

VI. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Turkey, 13 - 14 October 2022

Kamu Diplomasisinin Sınırları: Covid-19 ve Çin’in Sağlık Diplomasisi

KTÜ 4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Turkey, 1 - 04 September 2021

Joe R. Biden Dönemi ABD-Çin İlişkileri: Devamlılık ve Dönüşüm

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İİBF Uluslararası Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 May 2021

Çin-Afrika İlişkiler Bağlamında Yeni Emperyalizm Tartışmaları

IV. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Turkey, 15 - 16 October 2020

Çin’in Yeni İpek Yolları Projesi ve AB

Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı, İstanbul, Turkey, 7 - 08 February 2020

Dış Politika Analizinde Yumuşak Güç Keskin Güç Karşılaştırması: Çin Örneği

II. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2018, vol.50, pp.207-221

Çin ve Doğu Akdeniz: Yeni Büyük Oyun mu ?

Alkü-SAM II. Uluslararası İlişkiler Kongresi, Turkey, 4 - 06 December 2019

Hatalı Barışın Uzaktaki Sonuçları: Versailles Antlaşması ve Asya-Pasifik

III.Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Turkey, 17 - 18 October 2019

ABD’nin Hint-Pasifik Stratejisi Işığında Yeni Küresel Güvenlik Yapısının İnşası

XI.Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, 14 - 15 October 2019

Books & Book Chapters

Putin Dönemi Rusya Dış Politikasında Yeni-Avrasyacılık: Bir İdeolojik İnşa Süreci

in: Putin Dönemi Rusya'nın Değişimi ve Geleceği, Mesut Hakkı Caşın,Hanefi Yazıcı,Can Donduran, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.115-134, 2024 Creative Commons License

Güney Pasifik'te Çin, ABD ve Çarpışan Etki Alanları: Tayvan, AUKUS ve Ötesi

in: GİF Küresel Durum Raporu, Alp Tanju, Editor, Global İlişkiler Forumu, İstanbul, pp.21-30, 2024 Creative Commons License

Çin Halk Cumhuriyeti ve Kamu Diplomasisi: Siyasal Rejim Türünün Yumuşak Güç Üzerindeki Etkisine Bir Örnek

in: Dünya'dan Örneklerle Kamu Diplomasisi, Sancar Demren Gaye Aslı, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.29-48, 2023 Creative Commons License

Repenser la géopolitique de l'orthodoxie à travers la guerre en Ukraine

in: Ukraine: un an de guerre, regards croisés et premières leçons, Fernandez Julian, Pirim Ceren Zeynep, Editor, Editions A. Pedone, Paris, pp.67-82, 2023

L'Asie centrale: un multiplicateur de puissance pour la Turquie?

in: L'Asie centrale en 2023: évolutions géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires, Ayati Ata, Chaudet Didier, Editor, L'Harmattan, Paris, pp.75-93, 2023

Çin Halk Cumhuriyeti-Fransa İlişkileri: Yükselen Güçle İşbirliği ve Rekabet

in: 21. Yüzyılda Bütün Boyutlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Caşın Mesut Hakkı, Kısacık Sina, Donduran Can, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1305-1338, 2022

Ticaret Savaşları Işığında 21. Yüzyılda Çin-ABD İlişkileri

in: Beril Dedeoğlu’na Armağan, Türkmen Füsun, Demir Ali Faik, Editor, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.147-174, 2021

Les relations entre la Turquie et l’Union européenne: un nouveau départ est-il envisageable?

in: Annuaire français de relations internationales (AFRI) – 2021, , Editor, Université Panthéon-Assas, Paris, pp.447-456, 2021

Relations Chine-Turquie: Ambitions et limites de la coopération économique

Institut Français des Relations Internationales, Paris, 2020

China-Turkey Relations: Opportunities and Limits of Cooperation in Eurasia

in: Global South and Emerging Powers, Bilener Tolga, Aka Halit Burç, Editor, Anadolu University Publications, Eskişehir, pp.60-86, 2020

Türkiye-ABD Askeri İlişkileri

in: Türk-Amerikan İlişkilerinde Değişen Dengeler, Dün-Bugün, Efe Sıvış, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.75-111, 2020

Brazil: The Bumpy Road to Global Influence

in: Global South and Emerging Powers, Bilener Tolga; Aka H. Burç, Editor, Anadolu University Publishing, Eskişehir, pp.207-235, 2020

East Asia's (Re)Emerging Dragon: People's Republic of China

in: Global South and Emerging Powers, Bilener Tolga, Aka Halit Burç, Editor, Anadolu University Publications, Eskişehir, pp.31-59, 2020

John Paul Lederach

in: Barış Çalışmaları, Erhan Büyükakıncı, Editor, Adres Yayınları, Ankara, pp.506-530, 2018

İnsancıl Diplomasi: Kavramlar ve Tartışmalar Işığında Kanada Örneği

in: Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar, , Editor, Beta Yayınları, İstanbul, pp.50-80, 2016

Çoğunlukçu Kurumsallaşan Parlamenter Rejim: Hindistan

in: Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, , Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.164-190, 2011

La Turquie, une puissance sous tensions

in: Conflit et Sécurité dans l'espace mer Noire, Chatre Baptiste, Delory Stephane, Editor, Editions Panthéon-Assas, Paris, pp.443-470, 2010

La mer Noire et l’enjeu maritime

in: Conflit et Sécurité dans l’espace mer Noire, Chatre Baptiste, Delory Stephane, Editor, Editions Panthéon-Assas, Paris, pp.95-103, 2010

Les Détroits: Atout stratégique majeur de la Turquie

in: Annuaire Français des Relations Internationales, , Editor, Bruylant, Bruxelles, pp.750-794, 2007

Ulus Devlet Olma Sürecinde Ukrayna

in: Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, , Editor, Phoenix, pp.311-342, 2004

AB’nin Azınlık Hakları Anlayışı ve AB’xxye Bütünleşme Sürecinde Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri

in: Dünden Bugüne Avrupa Birliği, , Editor, Boyut Yayınları, pp.165-200, 2003

Metrics

Publication

41

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

4